top of page

March 2023

HORTITERAPIA

Hortiterapia inaczej terapia ogrodem (ang horticultural therapy), to forma terapii opierającej się na naturalnym związku człowieka z przyrodą. W hortiterapii wykorzystuje się różne aktywności w ogrodzie aby osiągnąć specyficzne cele związane z psychoterapią bądź rehabilitacją, aby poprawić zdrowie klienta w obszarze sfery psycho- fizycznej.

Więcej szczegółów wkrótce.

bottom of page