top of page

March 2023

PORADNICTWO DUCHOWE

Porada duchowa to rozmowa mająca na celu spojrzenie na problem danej osoby z perspektywy wiary chrześcijańskiej. Jest to forma spotkania, podczas którego rozpoznawane są duchowe przyczyny konkretnego stanu emocjonalnego. 

Zapraszamy do rozmów duchowych z osobą świecką, ale w bardzo skomplikowanych przypadkach jest możliwość umówienia się z kapłanem.

bottom of page