top of page

SZKOŁA LIDERÓW
GRUP 12 KROKOWYCH

Chcesz prowadzić grupy 12 krokowe dla chrześcijan i pomagać innym w zmianie życia?
Chcesz nie tylko wspierać innych w rozwoju, ale pracować na Chwałę Pana?

Chcesz zostać liderem mini wspólnot i doświadczyć niezwykłego prowadzenia Ducha Świętego?
Zapraszamy Cię do jedynej szkoły liderów grup 12 krokowych.

Jeśli jesteś:

 • osobą wierzącą w Boga i żyjącą z nim na co dzień​, możesz pochwalić się

 • należysz do jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej i możesz poprosić osobę prowadzącą o rekomendację

 • jeśli jesteś psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym lub magistrem innego kierunku studiów, ale możesz się pochwalić innymi kursami związanymi z psychologią, teologią, duchowością, doradztwem zawodowym, coachingiem albo jesteś trenerem i prowadziłaś/eś różne warsztaty

 • lub

 • nie masz wyższych studiów, ale możesz przedstawić nam certyfikat, że ukończyłaś/eś co najmniej roczne warsztaty 12 krokowe

to zapraszamy Cię do naszej szkoły!

12 kroków - kto prowadzi?

Magdalena Wołkowicz Life & Business Advisor - założycielka i Prezes C.U.D.u Życia - Chrześcijańskiego Uniwersytetu Dobrego Życia - certyfikowany chrześcijański terapeuta TSR, logoterapeuta, counsellor, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, Life & Business Advisor, Założycielka, członek zarządu sekcji counsellingu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w latach (2014-2016). Posługująca modlitwą Uwolnienia wg 5 kluczy Lozano, w Domu Miłosierdzia przy parafii Św Andrzeja Boboli w Warszawie, 35 lat we wspólnocie neokatechumenalnej w parafii Św. Annie w Warszawie.

Małgorzata Łęcka - akredytowany coach ACC ICF, mentor, pedagog i konsultant kryzysowy. Prowadząca Chrześcijański Punkt Poradnictwa Ichtys oraz Centrum Rozwoju Osobistego w Gdańsku. Pracująca z klientami indywidualnymi metodami Dialogu Motywujacego, TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), Porozumienia bez przemocy. Prywatnie szczęśliwa, spełniona żona i mama 2 córek.

 "12 kroków nauczyło mnie wiele. Stało się moim przewodnikiem
i pokierowało mną (-).12 kroków dzięki którym, nauczycie się właściwie
traktować siebie i innych, iść za swoim wewnętrznym głosem i zaufać Bogu. 
Warto te kroki postawić by pokonać strach przed życiem"
Susanne Huhn, autorka książki 'Wybacz sobie i zaufaj' (wydawnictwo KOS 2008

12 kroków - co zyskasz?

 • konkretny zestaw narzędzi coachingowych i terapeutycznych, z których możesz korzystać do końca życia

 • większą świadomość siebie i otaczającego świata

 • umiejętności związane z "byciem tu i teraz", dystansowaniem się, wybaczaniem, rozumieniem innych, zmienianiem perspektywy, wdzięcznością, zdrowym stawianiem granic, właściwym dbaniem o potrzeby własne i innych, cieszeniem się dniem itd.

 • konkretną wiedzę z teologii, psychologii i neurobiologii, a nawet psychiatrii

 • żywą relację z Bogiem i nowe życie.

 

12 kroków - harmonogram

I. Budowanie relacji z Bogiem

Krok ZERO – TĘSKNOTA. Uświadamiamy sobie, że jest w nas tęsknota za innym życiem niż to, które prowadzimy.

Krok PIERWSZY – UZNANIE. Uznajemy, że nie kontrolujemy naszego życia i w wielu obszarach jesteśmy bezradni.

Krok DRUGI – OTWARCIE. Przekonujemy się, że w naszych cierpieniach nie jesteśmy sami, towarzyszy nam Bóg.

Krok TRZECI – ODDANIE. Weryfikujemy nasz obraz Boga i oddajemy mu nasze życie w opiekę i prowadzenie.

II. Budowania relacji ze sobą

Krok CZWARTY – POZNANIE. Poznajemy siebie, dogłębnie i całkowicie,  z wadami, zaletami, schematami działania.

Krok PIĄTY – WYZNANIE. Stajemy w  prawdzie o sobie wobec samego siebie, drugiego człowieka i Boga

Krok SZÓSTY – GOTOWOŚĆ. Badamy swoją motywację do rezygnacji z tego co niepotrzebne i co nam nie służy.

Krok SIÓDMY – WSPÓŁPRACA. Rozpoczynamy przemianę naszego życia we współpracy z Bogiem.

III. Budowanie relacji z innymi

Krok ÓSMY – PORZĄDKOWANIE. Przyglądamy się skutkom naszych działań i ich konsekwencjom.

Krok DZIEWIĄTY – ZADOŚĆCZYNIENIE. Rozważnie naprawiamy błędy i wybaczamy krzywdy.

Krok DZIESIĄTY – CZUWANIE.  Żyjemy uważnie, korygujemy niepożądane nawyki i zachowania na bieżąco.

IV. Życie w pokoju i radości

Krok JEDENASTY – UTRZYMYWANIE.  Trwamy w zmianie przez ciągłe rozwijanie relacji z Bogiem.

Krok DWUNASTY – PRZEKAZYWANIE. Dzielimy się radością nowego życia, dajemy świadectwo miłości Boga. 

Krok W NIESKOŃCZONOŚĆ – WDZIĘCZNOŚĆ. Celebrujemy wdzięczność Bogu za przemianę naszego życia.

12 kroków - jak pracujemy?

 

Praca w programie przebiega dwutorowo:

 • staramy się codziennie  pracować z konkretnym Słowem Bożym oraz pytaniami pomagającymi
  w przyglądaniu się sobie i swoim sposobom funkcjonowania, wykonujemy także konkretne 
  zadania i ćwiczenia, pogłębiamy wiedzę psychologiczną słuchając materiałów audio i wideo,
  które otrzymujemy wraz z materiałami. Otwieramy się na codzienną modlitwę i pogłębianie relacji z Bogiem. Swoje spostrzeżenia zapisujemy, ponieważ ułatwia to późniejszą pracę w grupie.

 • swoimi przemyśleniami dzielimy się na spotkaniach w małej (do 12 osób) grupie, słuchamy wypowiedzi innych, w których staramy się odnajdywać siebie. Nasze spotkania odbywają się co tydzień, online na Google Meets, pod stałym linkiem.

12 kroków - jak wygląda spotkanie w grupie?

 1. Modlitwa - Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Codzienne troski i zmagania w procesie zmiany staramy się powierzać Bogu, jest to istotnym fundamentem dla całej pracy.

 2. Cel - Celem każdego spotkania jest wejście dany krok. Każdy uczestnik ma czas na wypowiedzenie się, jednak nie o wszystkim ze względów czasowych da się powiedzieć. Musisz zatem wybrać i przedstawiać to, co dla Ciebie szczególnie ważne w danym momencie. Osoba prowadząca może zadać Ci dodatkowe pytania, przedstawić sugestię, poprosić innych, jeśli się na to zgodzisz o komentarze czy dopowiedzenia. Zasadą pracy w grupie jest jednak nie dawanie rad, czy gotowych rozwiązań, ale raczej praca wewnętrzna, związana z refleksją dotyczącą tego - dlaczego potrzebuję rady? Dlaczego mam ochotę skomentować wypowiedź innego uczestnika? Jakie uczucia się we mnie budzą gdy słyszę wypowiedzi innych? Co się ze mną dzieje, jak mam poczucie, że za mało jest dla mnie czasu?

 3. Dzielenie się w grupie - Pracujemy w grupie w dwóch lub trzech rundach. Pierwsza runda rozmowy jest tematycznie otwartą rundą. Prowadzący może zadać różne pytania otwarte np. „Jakie doświadczenia ostatniego tygodnia są dla Ciebie teraz ważne?”. „Czy dostrzegasz rzeczy, za które jesteś wdzięczny/a?”  Kolejne rundy, dotyczą zadań domowych i materiałów danego kroku.

 4. Zakończenie spotkania - To czas dzielenia się tym, co mnie dotknęło najbardziej na tym spotkaniu.

 5. Modlitwa -Spotkania kończymy modlitwą, która ma nas zachęcać do dalszej pracy w danym tygodniu.

 

12 kroków - jakie są reguły pracy w grupie?

 1. Mówimy tylko w swoim imieniu i za siebie np. „Ja tego nie mogę”

 2. Mamy prawo pozostawać przy swoich opiniach, wartościach, poglądach.

 3. Nie oceniamy i nie pouczamy innych, szanujemy swoja inność, nawet jeśli jest dla nas trudna.

 4. Uczymy się wolności, którą Bóg nam podarował, nawet jeśli ona sprawia, że chcemy tkwić w naszych zniewoleniach.

 5. Mamy wybór, aby ze spotkań wynieść tylko to czego potrzebujemy czy chcemy

 6. To, o czym rozmawiamy się w grupie, pozostaje jej tajemnicą, nie rozmawiamy o tym na zewnątrz. Nawet jeśli zaprzyjaźnię się z innym członkiem grupy, nie będę rozmawiać o tym co na grupie, mogę się dzielić jedynie swoimi refleksjami na własny temat.

 7. Budujemy atmosferę zaufania, a jest to możliwe jedynie w poszanowaniu intymności drugiego człowieka i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa.

12 kroków - czym jeszcze jest ten kurs?

 

Dwanaście kroków to:

 • Duchowa podróż  - uczymy się, nie opierać tylko i wyłącznie na własnych siłach, ale czerpać z mocy Ducha Świętego.

 • Poznanie siebie - odkrywamy zarówno nasze mocne strony i talenty, jak również obszary do rozwoju i  dysfunkcyjnych sfery naszego życia

 • Powolna przemiana i głębokie uzdrowienie wewnętrzne -  każdy postępuje naprzód według własnego sposobu i stylu, we własnym tempie, z Bożą pomocą i wsparciem innych uczestników programu.

 • Pokonywanie trudności - doświadczając zniechęcenia, wątpliwości, zmęczenia, oporów i lęków uczymy się je pokonywać, co wzmacnia nasze poczucie wartości.

 • Uczenie się uważności - powoli nabieramy umiejętności kontaktowania się ze swoimi uczuciami, pragnieniami, wewnętrznym dzieckiem i uczymy się odpowiedniego reagowania na pojawiające się emocje

 • Przejmowanie odpowiedzialności - uczymy się kochać i szanować siebie i innych dzięki przejmowaniu odpowiedzialności za siebie i swoje życie (podejmuję decyzję, dbam o potrzeby, wybaczam sobie i innym, stawiam granice itp.)

 • Rozeznawanie - szukamy tego co jest dla nas dobre, rozwojowe, co mi służy – staram się robić tego więcej.

 • Pokora i zgoda - pracujemy konsekwentnie nad zgodą akceptacją rzeczywistości, przez przyjęcie postawy pokory wobec własnej niemocy. 

 • Wdzięczność - rozwijam postawę wdzięczności za każdą sytuację, która mnie spotyka.

 • Stworzenie wspólnoty -  nie jesteśmy sami na drodze przemiany, wsparcie i siłę otrzymujemy od grupy, która daje możliwość doświadczenia szczerej akceptacji i miłości innych.

12 kroków - skąd wziął się ten kurs?

Pomysł '12 kroków dla chrześcijan oparty jest na:

 • założeniach/ ramach programu  "12 kroków dla chrześcijan" (The Twelve steps A Spiritual Journey - Based on Biblical Techings), który z kolei powstał w oparciu o  amerykański program 12 kroków dla Anonimowych Alkoholików (wg Billa W – Williama Griffith’a Willson’a i dr Bob’a – Roberta Halbrook’a Smith’a), program czerpie również z doświadczeń niemieckich 'Endlich Lieben – Das 12 Schrotte Programm' (Helg’i Seekamp) pracy z grupami chrześcijańskimi, który został sprowadzony do Polski przez ks. Prof. Romualda Jaworskiego, a który funkcjonuje pod nazwą "Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia" (realizowany od 2008 roku w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12)

 • koncepcji Jana Pawła II dotyczącego integralności ciała, duszy i umysłu człowieka "Człowiek czyli ten, kto zna samego siebie".

 • Teorii Logoterapii Viktora Frankla (psychoterapeuty, twórcy trzeciego nurtu wiedeńskiej psychologii), który twierdził, że "motywacyjnym mechanizmem zdrowego psychicznie człowieka jest wola i sens życia".

 • psychologii pozytywnej i terapii TSR (skoncentrowanej na rozwiązaniu), które koncentrują się na odkrywaniu mocnych stron, talentów i rozwijaniu umiejętności, które prowadzą do jak najlepszego życia

 • duchowości Świętego Ignacego Loyolli (tzw. duchowości ignacjańskiej)

 • doświadczeniach własnych przejścia programu 'Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia' założycielki CUDu Życia - Magdaleny Wołkowicz i jej autorskich ćwiczeniach, opracowaniach i materiałach.

 

12 kroków - dla kogo ten kurs?

Ten kurs jest dla każdego, kto:

 • chce poznać swoje sposoby funkcjonowania i rozumowania,

 • dostrzega swoje słabości i nieumiejętności, ale nie wie jak sobie z nimi poradzić

 • czuje się bezradny w różnych sytuacjach

 • ma poczucie braku kontroli nad własnym życiem lub swoimi zachowaniami np. nie panuje nad czasem, jedzeniem...

 • nie czuje się szczęśliwy czy  spełniony

 • ma problemy w relacjach z bliskimi i znajomymi

 • ma wiele pytań do Boga i chciałby poznać odpowiedź

 • chce zmienić swoje życie, podnieść swoje umiejętności koherencji (dbania o dobrostan) i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

 • chce pogłębić relację z Bogiem i lepiej poznać siebie


"Bezradność nie oznacza bezsilności. Nasza siła przemiany wypływa z nas i Boga, a każdy krok na tej drodze przybliża Cię do szczęśliwego życia!"

Radość z Ourdoors
kobiety grupa dyskusyjna
M.Wolkowicz sylwetka 2022.jpg
Małgosia Łęcka.png
bottom of page