top of page

March 2023

ARTE-TERAPIA

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists - BAAT) arteterapia jest formą psychoterapii, która wykorzystuje różne formyy artystycznego wyrazu jako podstawowy sposób rozwiązywania niektórych problemów psychologicznych (stresu, agresji, braku cierpliwości itp.) We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia

bottom of page