top of page

WARSZTATY

12 KROKÓW DO ŻYCIA W BOGU
EDYCJA JESIEŃ 2021 - LATO 2022 (realizowana online)

                                                    "12 kroków nauczyło mnie wiele. Stało się moim przewodnikiem i pokierowało mną (-).
                                                   Chodzi tu tylko o 12 KROKÓW dzięki którym, nauczycie się właściwie traktować siebie, jak
                                                   i innych, iść za swoim wewnętrznym głosem i zaufać sile. Trzeba je postawić by pokonać strach
                                                    przed życiem  i przed tym co nazywamy losem lub przeznaczeniem" Susanne Huhn, autorka
                                                   książki 'Wybacz sobie i zaufaj' (wydawnictwo KOS 2008).

 

Marzymy o satysfakcjonującym, wartościowym i szczęśliwym życiu. Przychodzą jednak takie momenty, kiedy zastanawiamy się dlaczego nie potrafimy tego osiągnąć? Czy to z nami jest coś nie tak? A może z otoczeniem? 

Życie jest nam dane, nie tylko by je jakoś przeżyć, ale jest nam "zadane" by odnaleźć jego prawdziwą wartość. Bóg chce abyśmy cieszyli się tym darem i żyli w pokoju. Odkrywanie indywidualnego sensu życia jest procesem i nie  może zaistnieć bez odkrycia swojego prawdziwego "Ja", bez próby poznania siebie. Poznać siebie w pełni można tylko wówczas, gdy spojrzymy na siebie oczami Boga.  "Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie". (Jan Paweł II, Papież, Homilia, Warszawa, 1979 r.).

 

Chcesz prowadzić satysfakcjonujące życie? Chcesz odnaleźć jego sens i przywrócić radość i pokój? - zapraszamy Cię do  podjęcia wysiłku zrobienia TYLKO 12 konkretnych kroków.

Dlaczego "12 kroków do życia w Bogu"?

12 kroków to 12 etapów, które prowadzą do przemiany życia. Żyjąc 'w Bogu' mamy bowiem wszystko czego potrzebujemy, bo On nas umiłował i jedyne co pragnie, to abyśmy tę miłość dostrzegli.

 

"12 kroków do życia w Bogu" - harmonogram

I. Budowanie relacji z Bogiem

Krok ZERO – TĘSKNOTA. Uświadamiamy sobie, że jest w nas tęsknota za innym życiem niż to, które prowadzimy.

Krok PIERWSZY – UZNANIE. Uznajemy, że nie kontrolujemy naszego życia w wielu obszarach i jesteśmy bezradni.

Krok DRUGI – OTWARCIE. Odkrywamy, że nie jesteśmy samotni,  bo Bóg jest obecny i żywy.

Krok TRZECI – ODDANIE. Oddajemy się Bogu w opiekę i prowadzenie, na drodze uwolnienia i uzdrowienia.

II. Budowania relacji ze sobą

Krok CZWARTY – POZNANIE. Poznajemy siebie, dogłębnie i całkowicie z wadami i zaletami.

Krok PIĄTY – WYZNANIE. Stajemy w  prawdzie o sobie wobec samego siebie, drugiego człowieka i Boga

Krok SZÓSTY – GOTOWOŚĆ. Badamy swoją motywację do rezygnacji z tego co niepotrzebne i co nam nie służy.

Krok SIÓDMY – WSPÓŁPRACA. Rozpoczynamy przemianę naszego życia we współpracy z Bogiem.

III. Budowanie relacji z innymi

Krok ÓSMY – PORZĄDKOWANIE. Przyglądamy się skutkom naszych działań i ich konsekwencjom.

Krok DZIEWIĄTY – ZADOŚĆCZYNIENIE. Rozważnie naprawiamy błędy i wybaczamy krzywdy.

Krok DZIESIĄTY – CZUWANIE.  Żyjemy uważnie, korygujemy niepożądane nawyki i zachowania na bieżąco.

IV. Życie w pokoju i radości

Krok JEDENASTY – UTRZYMYWANIE.  Trwamy w zmianie przez ciągłe rozwijanie relacji z Bogiem.

Krok DWUNASTY – PRZEKAZYWANIE. Dzielimy się radością nowego życia, dajemy świadectwo wielkości Boga. 

Krok W NIESKOŃCZONOŚĆ – WDZIĘCZNOŚĆ. Celebrowanie wdzięczności Bogu za możliwość nowego życia.

"12 kroków do życia w Bogu" - jak pracujemy?

 

                                       Praca w programie przebiega dwutorowo:

 • staramy się codziennie  popracować z konkretnymi pytaniami pomagającymi
  w przyglądaniu się sobie i swoim sposobom funkcjonowania, wykonujemy także konkretne 
  zadania i ćwiczenia, możemy pogłębiać wiedzę o sobie słuchając materiałów audio i wideo,
  które otrzymujemy wraz z materiałami. Otwieramy się na codzienną modlitwę i pogłębianie relacji z Bogiem. Swoje
   spostrzeżenia zapisujemy, ponieważ ułatwia to późniejszą pracę w grupie.

 • swoimi przemyśleniami dzielimy się na spotkaniach w małej (do 10 osób) grupie, za pomocą komunikatora internetowego, a także słuchamy wypowiedzi innych, w których staramy się odnajdywać siebie.

"12 kroków do życia w Bogu" - jak wygląda spotkanie w grupie?

 1. Modlitwa - Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Codzienne troski i zmagania w procesie zmiany staramy się powierzać Bogu, jest to istotnym fundamentem dla całej pracy.

 2. Cel - Celem każdego spotkania jest wejście dany krok. Każdy uczestnik ma czas na wypowiedzenie się, jednak nie o wszystkim ze względów czasowych da się powiedzieć. Musisz zatem wybrać i przedstawiać to, co dla Ciebie szczególnie ważne w danym momencie. Osoba prowadząca może zadać Ci dodatkowe pytania, przedstawić sugestię, poprosić innych, jeśli się na to zgodzisz o komentarze czy dopowiedzenia. Zasadą pracy w grupie jest jednak nie dawanie rad, czy gotowych rozwiązań, ale raczej praca wewnętrzna, związana z refleksją dotyczącą tego - dlaczego potrzebuję rady? Dlaczego mam ochotę skomentować wypowiedź innego uczestnika? Jakie uczucia się we mnie budzą gdy słyszę wypowiedzi innych? Co się ze mną dzieje, jak mam poczucie, że za mało jest dla mnie czasu?

 3. Dzielenie się w grupie - Pracujemy w grupie w dwóch lub trzech rundach. Pierwsza runda rozmowy jest tematycznie otwartą rundą. Prowadzący może zadać różne pytania otwarte np. „Jakie doświadczenia ostatniego tygodnia są dla Ciebie teraz ważne?”. „Czy dostrzegasz rzeczy, za które jesteś wdzięczny/a?”  Kolejne rundy, dotyczą zadań domowych i materiałów danego kroku.

 4. Zakończenie spotkania - To czas dzielenia się tym, co mnie dotknęło najbardziej na tym spotkaniu.

 5. Modlitwa -Spotkania kończymy modlitwą, która ma nas zachęcać do dalszej pracy w danym tygodniu.

 

"12 kroków do życia w Bogu" - jakie są reguły pracy w grupie?

 1. Mówimy tylko w swoim imieniu i za siebie np. „Ja tego nie mogę”

 2. Mamy prawo pozostawać przy swoich opiniach, wartościach, poglądach.

 3. Nie oceniamy i nie pouczamy innych, szanujemy swoja inność, nawet jeśli jest dla nas trudna.

 4. Uczymy się wolności, którą Bóg nam podarował, nawet jeśli ona sprawia, że chcemy tkwić w naszych zniewoleniach.

 5. Mamy wybór, aby ze spotkań wynieść tylko to czego potrzebujemy czy chcemy

 6. To, o czym rozmawiamy się w grupie, pozostaje jej tajemnicą, nie rozmawiamy o tym na zewnątrz. Nawet jeśli zaprzyjaźnię się z innym członkiem grupy, nie będę rozmawiać o tym co na grupie, mogę się dzielić jedynie swoimi refleksjami na własny temat.

 7. Budujemy atmosferę zaufania, a jest to możliwe jedynie w poszanowaniu intymności drugiego człowieka i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa.

"12 kroków do życia w Bogu" - czym jeszcze jest ten kurs?

 

Dwanaście kroków to:

 • Duchowa podróż  - uczymy się, nie opierać tylko i wyłącznie na własnych siłach, ale czerpać z mocy Ducha Świętego.

 • Poznanie siebie - odkrywamy zarówno nasze mocne strony i talenty, jak również obszary do rozwoju i  dysfunkcyjnych sfery naszego życia

 • Powolna przemiana i głębokie uzdrowienie wewnętrzne -  każdy postępuje naprzód według własnego sposobu i stylu, we własnym tempie, z Bożą pomocą i wsparciem innych uczestników programu.

 • Pokonywanie trudności - doświadczając zniechęcenia, wątpliwości, zmęczenia, oporów i lęków uczymy się je pokonywać, co wzmacnia nasze poczucie wartości.

 • Uczenie się uważności - powoli nabieramy umiejętności kontaktowania się ze swoimi uczuciami, pragnieniami, wewnętrznym dzieckiem i uczymy się odpowiedniego reagowania na pojawiające się emocje

 • Przejmowanie odpowiedzialności - uczymy się kochać i szanować siebie i innych dzięki przejmowaniu odpowiedzialności za siebie i swoje życie (podejmuję decyzję, dbam o potrzeby, wybaczam sobie i innym, stawiam granice itp.)

 • Rozeznawanie - szukamy tego co jest dla nas dobre, rozwojowe, co mi służy – staram się robić tego więcej.

 • Pokora i zgoda - pracujemy konsekwentnie nad zgodą akceptacją rzeczywistości, przez przyjęcie postawy pokory wobec własnej niemocy. 

 • Wdzięczność - rozwijam postawę wdzięczności za każdą sytuację, która mnie spotyka.

 • Stworzenie wspólnoty -  nie jesteśmy sami na drodze przemiany, wsparcie i siłę otrzymujemy od grupy, która daje możliwość doświadczenia szczerej akceptacji i miłości innych.

"12 kroków do życia w Bogu" - jakie mam grupy do wyboru?

 

Grupy do wyboru planowany start jak zbiorą się grupy - listopad/ grudzień 2021

 • wtorki 17.30 - 19.00 grupa I dla kobiet (prowadzenie Magdalena Wołkowicz), 

 • środy 20.00 - 21.30 grupa II dla każdego (prowadzenie Danuta Prot), 

 • czwartki 09.00 - 10.30 grupa III dla każdego (prowadzenie Magdalena Wołkowicz & Małgorzata Łęcka),

 • czwartki 17.30 - 19.00 grupa IV dla mężczyzn (prowadzenie Magdalena Wołkowicz & Grzegorz Kukier), 

ZAPISY: biuro@cud.edu.pl

 

"12 kroków do życia w Bogu" - skąd wziął się ten kurs?

Pomysł '12 kroków do życia w Bogu' oparty jest na:

 • założeniach/ ramach programu  "12 kroków dla chrześcijan" (The Twelve steps A Spiritual Journey - Based on Biblical Techings), który z kolei powstał w oparciu o  amerykański program 12 kroków dla Anonimowych Alkoholików (wg Billa W – Williama Griffith’a Willson’a i dr Bob’a – Roberta Halbrook’a Smith’a), program czerpie również z doświadczeń niemieckich 'Endlich Lieben – Das 12 Schrotte Programm' (Helg’i Seekamp) pracy z grupami chrześcijańskimi, który został sprowadzony do Polski przez ks. Prof. Romualda Jaworskiego, a który funkcjonuje pod nazwą "Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia" (realizowany od 2008 roku w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12)

 • koncepcji Jana Pawła II dotyczącego integralności ciała, duszy i umysłu człowieka "Człowiek czyli ten, kto zna samego siebie".

 • Teorii Logoterapii Viktora Frankla (psychoterapeuty, twórcy trzeciego nurtu wiedeńskiej psychologii), który twierdził, że "motywacyjnym mechanizmem zdrowego psychicznie człowieka jest wola i sens życia".

 • psychologii pozytywnej i terapii TSR (skoncentrowanej na rozwiązaniu), które koncentrują się na odkrywaniu mocnych stron, talentów i rozwijaniu umiejętności, które prowadzą do jak najlepszego życia

 • duchowości Świętego Ignacego Loyolli (tzw. duchowości ignacjańskiej)

 • doświadczeniach własnych przejścia programu 'Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia' założycielki CUDu Życia - Magdaleny Wołkowicz i jej autorskich ćwiczeniach, opracowaniach i materiałach.

 

"12 kroków do życia w Bogu" - dla kogo ten kurs?

Jeśli:

 • czujesz się bezradny/a w wielu sytuacjach

 • doświadczasz nieuporządkowania w życiu

 • masz poczucie braku kontroli nad własnym życiem lub swoimi zachowaniami

 • nie czujesz się szczęśliwy/a i spełniony/a

 • masz problemy w relacjach

 • nie wiesz czego pragniesz

 • czasem nie widzisz sensu swojego życia

 • chcesz zmienić swoje życie, podnieść swoje umiejętności koherencji (dbania o dobrostan) i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


"Bezradność nie oznacza bezsilności. Nasza siła przemiany wypływa z Boga. Każdy kolejny krok przybliża Cię do szczęśliwego życia!"

"12 kroków do życia w Bogu" - jakie są opłaty?

KOSZT  - programu trwającego pełne 10 miesięcy w grupie liczącej 8-10 osób maksymalnie to średnio 45 zł za spotkanie

- 2400 zł przy płatnościach miesięcznych (10 x 250 zł)

- 2200 zł  przy płatności w dwóch ratach (2 x 1100 zł)

- 2000 zł  przy płatności jednorazowej (średnio 45 zł za spotkanie)

Bezzwrotne wpisowe w wysokości 50 zł gwarantuje miejsce w grupie

Uczestnicy otrzymują fakturę online.

"12 kroków do życia w Bogu" - kto prowadzi?

Prowadzący:

Magdalena Wołkowicz Life & Business Advisor - założycielka i Prezes C.U.D.u Życia - Chrześcijańskiego Uniwersytetu Dobrego Życia - certyfikowany chrześcijański terapeuta TSR, logoterapeuta, counsellor, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, Life & Business Advisor, Założycielka, członek zarządu sekcji counsellingu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w latach (2014-2016)

 

Danuta Prot - etnolog, pedagog i teolog; wolontariuszka misyjna w Peru; doradca psychologiczny (studium SPCh); kierownik duchowy podczas rekolekcji ignacjańskich, prowadząca rekolekcje, dni skupienia, katechezę dla dzieci i rodziców oraz przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych; trener prowadzący warsztaty rozwojowe; mówca, lider i mentor w organizacji Toastmasters.

 

Małgorzata Łęcka - akredytowany coach ACC ICF, mentor, pedagog i konsultant kryzysowy. Prowadząca Chrześcijański Punkt Poradnictwa Ichtys oraz Centrum Rozwoju Osobistego w Gdańsku. Pracująca z klientami indywidualnymi metodami Dialogu Motywujacego, TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), Porozumienia bez przemocy. Prywatnie szczęśliwa, spełniona żona i mama 2 córek.

Grzegorz Kukier - 

Radość z Ourdoors
kobiety grupa dyskusyjna
Pomnikowa Czerwona Róża

STUDIUM LIDERÓW GRUP 12 KROKOWYCH
EDYCJA GRUDZIEŃ 2021 (realizowana online)

informacje w krótce!

bottom of page